Gamelan is een muziekensemble dat voornamelijk uit slaginstrumenten bestaat. De instrumenten hebben elk hun eigen functie in het geheel. Dat kan bijvoorbeeld het spelen van de kernmelodie zijn of het bepalen van het ritme met de “kendhang”, de “dirigent” van het orkest.

We hebben een compleet gamelanorkest tot onze beschikking, maar helaas geen ruimte waar we dit complete orkest kunnen plaatsen. Tot die tijd oefenen we in een kleine setting op huiskamerniveau.

Om gamelan te spelen hoef je geen noten te kunnen lezen. Wel is het gevoel voor ritme aan te bevelen. De spelers zitten op de grond in kleermakerszit.

De gamelanlessen staan onder leiding van Suhardi Djojoprasetyo. Hij komt regelmatig naar Eindhoven om de gamelanspelers deze Javaanse kunst eigen te maken.  

Ingrid van der Smitte – Chün ondersteunt de oefeningen om met z’n allen te streven naar een mooi ensemble. We trainen 2x per maand op zondagmiddag en 1x per maand op donderdagavond.

Wat is Javaanse Dans?

De dansen die worden bestudeerd zijn Javaanse dansen uit midden Java, specifiek die vanuit Solo. Zowel mannen- als vrouwendansen worden bestudeerd: tari putri (=vrouwendans), alusan (=verfijnde mannendans) en gagahan (=krachtige mannendans). De vrouwendansen worden altijd door vrouwen uitgevoerd. De mannendansen kunnen zowel door mannen als door vrouwen uitgevoerd worden.

Over het algemeen zijn het ingetogen dansen, maar kunnen juist ook expressief zijn om een bepaald karakter uit te beelden.

De begeleidende muziek is gamelanmuziek.

De danslessen binnen SLB Setyawati staan onder leiding van Ingrid.

We trainen 3x per maand op dinsdagavond.