Bapak Suhardi, gepensioneerd staflid van de Indonesische Ambassade Den Haag, heeft sinds de oprichting in 1976 van ISTIKA (het Indonesische traditionele dans- en muziekgezelschap in Nederland), de leiding als dans- en gamelanleraar, choreograaf en composer binnen het gezelschap, dat momenteel bestaat uit twee dans- en twee gamelangroepen.

Zijn composities bestaan uit korte en langere dansfragmenten, dansdrama (sendratari), toneel met gesproken en gezongen teksten (wayang wong), alle onder begeleiding van live gamelanmuziek.

Zijn nieuwste oeuvre is een dansdrama met gemaskerde dansers. Ook heeft hij met zijn gamelangroepen poppenschimmenspel (wayang kulit) begeleid, uitgevoerd door Nederlandse en Indonesische poppenspelers.

Naast de verschillende andere dans- en gamelangroepen in Nederland die hij heeft geleid, is hij ook in andere landen actief en een inspiratie op het gebied van Indonesische uitvoerende kunsten.

In 2002 werd hem de Professor Teeuw Prijs uitgereikt voor zijn onvermoeibare en belangeloze inzet de Javaanse kunst en cultuur te onderwijzen en uit te dragen aan het Nederlandse volk.

Ingrid van der Smitte – Chün is sinds 1977 dans- en gamelanleerling van Pak Suhardi. Zij is dan ook zeer blij dat hij zich beschikbaar heeft gesteld als gamelanleraar bij SLB Setyawati in Eindhoven. Enkele dansen die Ingrid van hem leerde zijn ook in het repertoire van SLB Setyawati opgenomen.

Ingrid van der Smitte – Chün

Ingrid danst sinds 1977 bij ISTIKA, het Indonesische dans- en muziekgezelschap in Nederland (Den Haag) onder leiding van Suhardi Djojoprasetyo en is sinds 1983 ook actief in de gamelangroep bij dezelfde groep.

Van 1985 tot 1988 gaf zij dansles aan de kindergroep binnen ISTIKA.

Van 1988 tot 1990 volgde zij lessen aan de STSI, Sekolah Tinggi Seni Indonesia (hogeschool voor uitvoerende kunsten) te Surakarta, Indonesië om zich te verdiepen in de Javaanse dans en zang. Verder volgde zij ook privélessen bij diverse dans- en zangdocenten uit Indonesië.

De dansen die zij leerde bij ISTIKA en in Indonesië danst ze nog steeds met veel plezier. Ze wilt dit graag overbrengen op de nieuwe generatie. Tot op heden volgt zij nog steeds lessen bij de diverse docenten en leert nog steeds bij.